02632549770 info@alborzsalamat.ir

سبزیجات آماده

نام واحد نام متصدی آدرسشماره تماس تاریخ انقضاء
سبزی جات آماده سبزی باشی فاطمه قلعه بند شهرک بنفشه بلوار آخوندی بین شقایق 1 و 2
0 01/01/1400
سبزیجات آماده طبخ تبسم
اصغر اینانلو کارمندان جنوبی خیابان رسالت نبش رسالت 2
3275012100/06/19
سبزیجات آماده طبخ عمو سبزی فروش بابک عصری نوبر خیابان اصلی گوهردشت نبش نهم غربی روبروی فروشگاه جانبو 3440790100/07/27
سبزیجات آماده امیدی جواد امیری شهرک بنفشه بلوار وحدت
01400/10/06
سبزی خردکنی روزانه حمید جهانشیری بلوار هفت تیر جنب بازار روز البرز
328111751400/10/14
سبزی خرد کنی راز آفرین راز آفرین برزگر چهار راه کارخانه قند ابتدای بلوار شهید فهمیده
322168041400/10/06
سبزیجات آماده نمونه عالیه آذر دانش کرج میدان امام حسین خیابان شهید صدوقی خیابان قندی پلا36
328132751400/10/22
سبزیجات آماده همیشه بهار (عظیمیه) علی خدامی کرج، عظیمیه، میدان مهران بلوار گلستان جنب مسجد حضرت ابوالفضل
026325116651400/11/20
سبزی آماده گیلانه کبری جمالی بین میدان مهران و اسبی بعد از پمپ بنزین
32544990
1400/12/06
دهکده سبزی حسین پایمرد گرمدره ۱۲متری شهدا جنب داروخانه
02636109618
1400/12/25